Fontys Hogescholen

Onder de naam Stichting Fontys opereren 28 zelfstandige instituten met verschillende opleidingsrichtingen, zoals ICT, sport, recht en economie. Elk afzonderlijk instituut richt zich hierbij op het primaire proces; het onderwijs. Deze 28 instituten verzorgen gezamenlijk zo’n 85 bacheloropleidingen in voltijd, deeltijd en duaal, 40 masteropleidingen en 6 Associate Degrees. Fontys heeft vestigingen in Eindhoven, Tilburg, Den Bosch, Veghel, Sittard en Venlo. In totaal studeren er 44.000 studenten en werken er 4.300 medewerkers.De leiding van Fontys ligt bij de Raad van Toezicht en College van Bestuur. Fontys heeft haar organisatiestructuur opgebouwd rondom de processen:

    • Bestuurlijk: het College van Bestuur (hierna CvB) vormt het bevoegd gezag en fungeert als resultaatverantwoordelijke eenheid onder de Raad van Toezicht
    • Primair: de instituten voeren, ieder in hun eigen marktsegment, de kernactiviteiten (onderwijs, onderzoek en contractactiviteiten) van Fontys uit.
    • Ondersteunend: het CvB en de instituten maken gebruik van zeven diensten die ondersteunende werkzaamheden verrichten ten behoeve van onderwijs, onderzoek en contractactiviteiten.

joe
joe
joe

h
h
h

organogram-fontys

Visie en strategie

Bij Fontys staat goed georganiseerd onderwijs in een professionele onderwijsorganisatie voorop. Dit doet zij door het eigenaarschap laag in de organisatie te beleggen, waardoor elk afzonderlijk instituut verantwoordelijk is en daarbij de vrijheid heeft om de primaire en ondersteunende processen, binnen kaders, een eigen invulling te geven. het “pas toe, of leg uit”-principe is van toepassing. Instituten zijn “vrij in gebondenheid”. De visie van Fontys luidt:

studenten groeien door aandacht en uitdaging

De strategie die Fontys daarbij hanteert:

Focus op de bacheloropleidingen en door de overheid bekostigde masteropleidingen
Inbedding in de omgeving
Streven naar excellentie
Een professionele onderwijsorganisatie

De leiding van Fontys ligt bij de Raad van Toezicht en College van Bestuur. Het primaire proces van Fontys Hogescholen is het verzorgen van onderwijs. Dit onderwijs is belegd bij 28 verschillende instituten. Daarnaast zijn er nog 7 ondersteunende diensten. Hoe elk instituut of dienst haar organisatie inricht, is vrij, maar elk instituut heeft in ieder geval een directeur die verantwoording aan het CvB aflegt. Over het algemeen zijn de medewerkers vervolgens ingedeeld in een team dat wordt aangestuurd door een onderwijsmanager of de ondersteunende afdeling door een manager bedrijfsvoering.

Externe oriëntatie

Op dit moment zijn er 37 bekostigde hogescholen binnen Nederland waaraan 446.000 studenten studeren. Fontys staat al 5 jaar op de tweede plaats qua studentinschrijvingen met in 2014 een marktaandeel van 9,87%. Al die jaren staat de Hogeschool van Amsterdam op een eerste plaats met in 2014 een marktaandeel van 10,75%. Daarentegen geeft Fontys al vanaf 2004 het grootste aantal diploma’s jaarlijks uit. In 2013 ging het om een marktaandeel van 9,53%.

Gelet op het aandeel studenten dat Fontys heeft en het aantal personeelsleden, 44.526 studenten, 4.343 personen en 3.429 FTE, behoort Fontys tot een van de grootste hogescholen van Nederland, samen met Hogeschool van Amsterdam (hierna HvA), Hogeschool Rotterdam (hierna HR) en Hogeschool Utrecht (hierna HU). Al deze medewerkers vallen onder de cao-hbo. Sociale partners in het hbo, werkgevers en werknemers, onderhandelen over een cao voor circa 42.000 werknemers die binnen het HBO werkzaam zijn. Op financieel gebied doet Fontys het goed. Zowel op de solvabiliteit, liquiditeit en rentabiliteit scoort Fontys het hoogst, zelfs op elk onderdeel in zowel 2013 als 2014 hoger dan het gemiddelde van de HBO scholen, maar ook op het gebied van het totale resultaat in 2013 en 2014.

joe
joe