FONTYS INTERIM-MANAGEMENT

Pool

Wist je dat Fontys Hogescholen € 4 miljoen per jaar besteedt aan extern interim-management? Dat is € 100 per student per jaar! Dat is best veel geld. En er is een alternatief: Een Fontys interim-pool: een kleine, daadkrachtige en professionele groep van ervaren en hooggekwalificeerde onderwijsmanagers en projectleiders. Voor deze groep gelden toelatingseisen. Uit deze groep kan geput worden als opleidingen managementcapaciteit nodig hebben, bv. een projectleider voor een onderwijsvernieuwing, een tussenperiode interim-onderwijsmanager tijdens de werving van een vaste onderwijsmanager of een interim-onderwijsmanager om een team weer “aan de gang te krijgen”. Tegelijkertijd biedt deze pool een mooie ontwikkelings- en verbredingsmogelijkheid voor ervaren en hooggekwalificeerde onderwijsmanagers en projectmanagers binnen Fontys.

Tool

Als je een interim-manager nodig hebt dan is het soms lastig om vast te stellen wat te prefereren is: een Fontys interim-manager of een externe interim-manager. Immers, dat is mede afhankelijk van het doel wat je wilt bereiken en wat je belangrijk vindt. Daartoe heb ik een tool ontwikkeld die hulp kan bieden in de te maken afweging tussen een externe of een Fontys interim-manager. Tegelijkertijd kan deze tool ook een functie hebben in het doorbreken van de gewoonte om externe interim-managers in te huren.